Giải đặc biệt Kỳ vé 4C mở thưởng ngày 19/04/2022

* Kỳ vé 4C mở thưởng ngày thứ Ba (19/04/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Bình Dương đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 09 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 4C mở thưởng ngày 19/04/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 18.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Bình Dương).
- Công ty đã trả thưởng 04 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 4B mở thưởng ngày 12/04/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 8.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Đồng Nai).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 334.000.000.000đ (Ba trăm ba mươi bốn tỷ đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 15/04/2022 là: 760.163.200.000đ (Bảy trăm sáu mươi tỷ, một trăm sáu mươi ba triệu, hai trăm nghìn đồng).