Giải đặc biệt Kỳ vé 4C mở thưởng ngày 18/04/2023

* Kỳ vé 4C mở thưởng ngày thứ Ba (18/04/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Bình Phước đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 4C mở thưởng ngày 18/04/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Bình Phước).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 21/04/2023 là: 398.000.000.000đ (Ba trăm chín mươi tám tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 14/04/2023 là: 912.217.200.000đ (Chín trăm mười hai tỷ, hai trăm mười bảy triệu, hai trăm ngàn đồng).

 

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 4C MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (18/04/2023).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐvKIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.