Giải đặc biệt Kỳ vé 4B mở thưởng ngày 11/04/2023

* Kỳ vé 4B mở thưởng ngày thứ Ba (11/04/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 4B mở thưởng ngày 11/04/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Đồng Nai).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 14/04/2023 là: 374.000.000.000đ (Ba trăm bảy mươi bốn tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 07/04/2023 là: 853.474.200.000đ (Tám trăm năm mươi ba tỷ, bốn trăm bảy mươi bốn triệu, hai trăm ngàn đồng).

 

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH ĐỒNG NAI ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 4B MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (11/04/2023).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.