Giải đặc biệt Kỳ vé 3D mở thưởng ngày 22/03/2022

* Kỳ vé 3D mở thưởng ngày thứ Ba (22/03/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 3D mở thưởng ngày 22/03/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng TP. Hồ Chí Minh).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 256.000.000.000đ (Hai trăm năm mươi sáu tỷ đồng).
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 18/03/2022 là: 559.563.200.000đ (Năm trăm năm mươi chín tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, hai trăm nghìn đồng).