Giải đặc biệt Kỳ vé 3C mở thưởng ngày 19/03/2024

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA

(Từ ngày 18/03/2024 đến ngày 22/03/2024)


* Kỳ vé 3C mở thưởng ngày thứ Ba (19/03/2024) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt.

* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:

- Công ty đã trả thưởng 08 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 3C mở thưởng ngày 19/03/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 16.000.000.000đ (Khách hàng TP. Hồ Chí Minh).

* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 22/03/2024 là: 294.000.000.000đ (Hai trăm chín mươi bốn tỷ đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 15/03/2024 là: 685.187.000.000đ (Sáu trăm tám mươi lăm tỷ, một trăm tám mươi bảy triệu đồng).


CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 3C MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (19/03/2024)

KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU