Giải đặc biệt Kỳ vé 3C mở thưởng ngày 15/03/2022

* Kỳ vé 3C mở thưởng ngày thứ Ba (15/03/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt.

* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 3C mở thưởng ngày 15/03/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng TP. Hồ Chí Minh).
- Công ty đã trả thưởng 05 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 3B mở thưởng ngày 08/03/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 10.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Long An).

* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 234.000.000.000đ (Hai trăm ba mươi bốn tỷ đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 11/03/2022 là: 496.341.000.000đ (Bốn trăm chín mươi sáu tỷ, ba trăm bốn mươi mốt triệu đồng).