Giải đặc biệt Kỳ vé 3B mở thưởng ngày 14/03/2023

* Kỳ vé 3B mở thưởng ngày thứ Ba (17/03/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 08 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 3B mở thưởng ngày 14/03/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 16.000.000.000đ (Khách hàng TP. Hồ Chí Minh).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 17/03/2023 là: 270.000.000.000đ (Hai trăm bảy mươi tỷ đồng).
         
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 10/03/2023 là: 619.227.200.000đ (Sáu trăm mười chín tỷ, hai trăm hai mươi bảy triệu, hai trăm ngàn đồng).
 
CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 3B MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (14/03/2023).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.