Giải đặc biệt Kỳ vé 3A mở thưởng ngày 07/03/2023

* Kỳ vé 3A mở thưởng ngày thứ Ba (10/03/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Long An đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 3A mở thưởng ngày 07/03/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Long An).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 10/03/2023 là: 254.000.000.000đ (Hai trăm năm mươi bốn tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 03/03/2023 là: 558.807.200.000đ (Năm trăm năm mươi tám tỷ, tám trăm lẻ bảy triệu, hai trăm ngàn đồng).

 

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH LONG AN ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 3A MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (07/03/2023).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.