Giải đặc biệt Kỳ vé 3A mở thưởng ngày 05/03/2024

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA

(Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 08/03/2024)


* Kỳ vé 3A mở thưởng ngày thứ Ba (05/03/2024) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng tỉnh Bình Dương đã trúng Giải đặc biệt.

* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:

- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 3A mở thưởng ngày 05/03/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng tỉnh Bình Dương).

* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 08/03/2024 là: 254.000.000.000đ (Hai trăm năm mươi bốn tỷ đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 01/03/2024 là: 560.416.000.000đ (Năm trăm sáu mươi tỷ, bốn trăm mười sáu triệu đồng).


CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 3A MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (05/03/2024)

KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU