Giải đặc biệt Kỳ vé 2A mở thưởng ngày 07/02/2023

* Kỳ vé 2A mở thưởng ngày thứ Ba (07/02/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Bình Dương và Tỉnh Bình Phước đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 13 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 2A mở thưởng ngày 07/02/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 26.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Bình Dương và Tỉnh Bình Phước).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 10/02/2023 là: 158.000.000.000đ (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng).
         
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 03/02/2023 là: 311.681.900.000đ (Ba trăm mười một tỷ, sáu trăm tám mươi mốt triệu, chín trăm ngàn đồng).

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ TỈNH BÌNH PHƯỚC
ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 2A MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (07/02/2023).

KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.