Giải đặc biệt Kỳ vé 2A mở thưởng ngày 06/02/2024

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA

(Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 07/02/2024)


* Kỳ vé 2A mở thưởng ngày thứ Ba (06/02/2024) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt.

* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:

- Công ty đã trả thưởng 07 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 2A mở thưởng ngày 06/02/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 14.000.000.000đ (Khách hàng TP. Hồ Chí Minh).

- Công ty đã trả thưởng 10 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 1E mở thưởng ngày 30/01/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 20.000.000.000đ (Khách hàng tỉnh Đồng Nai).

* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 07/02/2024 là: 132.000.000.000đ (Một trăm ba mươi hai tỷ đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 02/02/2024 là: 274.663.900.000đ (Hai trăm bảy mươi bốn tỷ, sáu trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm ngàn đồng).


CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 2A MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (06/02/2024)

KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU