Giải đặc biệt Kỳ vé 1E mở thưởng ngày 31/01/2023

* Kỳ vé 1E mở thưởng ngày thứ Ba (31/01/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Bình Dương đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 14 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 1E mở thưởng ngày 31/01/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 28.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Bình Dương).
- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 1D mở thưởng ngày 24/01/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Đồng Nai).
- Công ty đã trả thưởng 02 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 1C mở thưởng ngày 17/01/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 4.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Tây Ninh).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 03/02/2023 là: 132.000.000.000đ (Một trăm ba mươi hai tỷ đồng).
         
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 27/01/2023 là: 207.608.700.000đ (Hai trăm lẻ bảy tỷ, sáu trăm lẻ tám triệu, bảy trăm ngàn đồng).

 

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 1E MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (31/01/2023).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.