Giải đặc biệt Kỳ vé 1B mở thưởng ngày 09/01/2024

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA

(Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 12/01/2024)


* Kỳ vé 1B mở thưởng ngày thứ Ba (09/01/2024) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã trúng Giải đặc biệt.

* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:

- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 1B mở thưởng ngày 09/01/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

- Công ty đã trả thưởng 04 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 1A mở thưởng ngày 02/01/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 8.000.000.000đ (Khách hàng TP. Hồ Chí Minh).

* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 12/01/2024 là: 48.000.000.000đ (Bốn mươi tám tỷ đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 05/01/2024 là: 53.127.900.000đ (Năm mươi ba tỷ, một trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm ngàn đồng).


CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 1B MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (09/01/2024)

KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU