Giải đặc biệt Kỳ vé 1A mở thưởng ngày 03/01/2023

* Kỳ vé 1A mở thưởng ngày thứ Ba (03/01/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 1A mở thưởng ngày 03/01/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Đồng Nai).
- Công ty đã trả thưởng 01 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 12C mở thưởng ngày 20/12/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 2.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Tây Ninh).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm 2023 đến ngày 06/01/2023 là: 24.000.000.000đ (Hai mươi bốn tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm 2022 đến ngày 30/12/2022 là: 2.755.290.800.000đ (Hai ngàn bảy trăm năm mươi lăm tỷ, hai trăm chín mươi triệu, tám trăm ngàn đồng).

 

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH ĐỒNG NAI ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 1A MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (03/01/2023).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.