Giải đặc biệt Kỳ vé 10C mở thưởng ngày 18/10/2022

* Kỳ vé 10C mở thưởng ngày thứ Ba (18/10/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Đồng Tháp đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 10 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 10C mở thưởng ngày 18/10/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 20.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Đồng Tháp).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 912.000.000.000đ (Chín trăm mười hai tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 14/10/2022 là: 2.164.531.200.000đ (Hai ngàn một trăm sáu mươi bốn tỷ, năm trăm ba mươi mốt triệu, hai trăm ngàn đồng).
 
CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH ĐỒNG THÁP ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 10C MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (18/10/2022).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.