Giải đặc biệt Kỳ vé 10C mở thưởng ngày 17/10/2023

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA

(Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023)


* Kỳ vé 10C mở thưởng ngày thứ Ba (17/10/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt.

* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:

- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 10C mở thưởng ngày 17/10/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng TP. Hồ Chí Minh).

* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 20/10/2023 là: 1.020.000.000.000đ (Một ngàn không trăm hai mươi tỷ đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 13/10/2023 là: 2.435.574.000.000đ (Hai ngàn bốn trăm ba mươi lăm tỷ, năm trăm bảy mươi bốn triệu đồng).


CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 10C MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (17/10/2023)

KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU