Giải đặc biệt Kỳ vé 10A mở thưởng ngày 04/10/2022

* Kỳ vé 10A mở thưởng ngày thứ Ba (04/10/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Bình Dương đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 10A mở thưởng ngày 04/10/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Bình Dương).
- Công ty đã trả thưởng 01 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 9D mở thưởng ngày 27/09/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 2.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Trà Vinh).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 872.000.000.000đ (Tám trăm bảy mươi hai tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 30/09/2022 là: 2.055.253.600.000đ (Hai ngàn không trăm năm mươi lăm tỷ, hai trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm ngàn đồng).
 
CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 10A MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (04/10/2022).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.