Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 - Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết BR-VT