Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT chung tay ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19