Công ty Xổ Số kiến thiết BR-VT tài trợ nhà Nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Long, TP. Bà Rịa