(BRT) Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh BR VT: 40 năm hoạt động ích nước, lợi nhà