Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết BR-VT: Trao xe đạp và học bổng cho học sinh phổ cập giáo dục