Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết BR-VT: Thăm và tặng quà trung tâm công tác xã hội và bảo trợ trẻ em