Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu: Chi hơn 1.310 tỷ đồng cho trả thưởng

Mặc dù tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do di chứng của dịch Covid-19, nhưng kể từ khi Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế, cán bộ - công nhân viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu đã khẩn trương bắt tay vào kế hoạch khôi phục hoạt động, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh với nhiều giải pháp năng động, phù hợp với diễn biến thực tế. Nhờ đó, Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, khôi phục lại toàn bộ các địa bàn hoạt động, nhanh chóng nâng cao số lượng vé số tiêu thụ.

 
Việc trả thường khoản tiền rất lớn như nói trên cho thấy Công ty luôn đề cao tính minh bạch, giữ gìn uy tín và đạo đức kinh doanh - coi đó là nền tảng để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
 
Được biết trong năm 2022, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao chỉ tiêu cho Công ty với  số lượng vé phát hành: 573,87 triệu vé, trong đó số lượng vé số truyền thống phát hành 52 kỳ: 572 triệu vé; số lượng vé tiêu thụ: 513,7 triệu vé, trong đó riêng tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống đạt 89,5%, tăng 1,5% so với thực hiện năm 2021; tổng doanh thu thuần: 4.075,73 tỷ đồng, tăng 42,28% so với thực hiện năm 2021 (2.864,562 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế: 568 tỷ đồng, tăng 20,69% so với thực hiện năm 2021 (470,624 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế: 454,4 tỷ đồng, tăng 20,69% so với thực hiện năm 2021 (376,499 tỷ đồng); Nộp ngân sách Nhà nước: 1.471 tỷ đồng.
 
Những năm qua, Công ty đều đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng được giao. Với tình hình kinh doanh như thời gian qua, Công ty có nhiều triển vọng sẽ đạt và vượt chỉ tiêu mà UBND tỉnh đã giao.

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT

Tin khác