Cho phép mở lại hoạt động kinh doanh xổ số


Các loại hình xổ số được phép hoạt động trở lại nhưng phải bảo đảm nghiêm 5K phòng chống dịch
 

Riêng người bán vé số dạo sẽ được hoạt động sau khi đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 và tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, các hoạt động xã hội trở lại bình thường mới. Đối với cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động của công ty, ngoài việc áp dụng đúng biện pháp “5K” theo quy định, chỉ được phân công những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin đi công tác phát hành vé số ngoài tỉnh và thực hiện giao dịch, tiếp xúc với khách hàng theo đúng các quy định về phòng, chống dịch của tỉnh và các địa phương có liên quan.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN (Báo BR-VT)

Tin khác