Bàn giao nhà Đại đoàn kết tại xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc