Bàn giao nhà đại đoàn kết do Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh BR-VT trao tặng năm 2019