Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 đối với người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT