Quyết định Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030