Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT