Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu: Từ đầu năm 2022 đã chi hàng tỷ đồng cho công tác xã hội - từ thiện

Tính từ đầu năm 2022 đến cuối tháng 9, Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu đã tài trợ 23 căn nhà Tình nghĩa, nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Công ty cũng tích cực tham gia các chương trình khuyến học, hỗ trợ phát triển nhân tài với các hình thức cấp học bổng, tặng xe đạp, dụng cụ học tập cho hàng trăm học sinh nghèo học giỏi với tổng số tiền gần 1,03 tỷ đồng, 32.600 quyển tập và 500 nón bảo hiểm. Ngoài ra, Công ty còn tham gia các khoản hỗ trợ, tài trợ khác với tổng số tiền hơn 1,05 tỷ đồng.


Đại diện Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
trao tặng xe đạp tới HS phổ cập có hoàn cảnh khó khăn

Là một trong những doanh nghiệp lớn, thường xuyên đóng góp đáng kể vào ngân sách để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Công ty Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu còn luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện nhân đạo. Trong những năm qua, Công ty đã đóng góp hàng chục tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần củng cố nền tảng an sinh xã hội ở địa phương ngày càng bền vững.


Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh và Đại diện lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT
trao nón bảo hiểm và tập vở cho các em học sinh Trường TH Lê Thành Duy


Đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu trao nhà Đại đoàn kết cho các gia đình nghèo khó khăn
 
Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu