Công đoàn Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đa dạng các chương trình chăm lo đời sống người lao động

Xác định chăm lo đời sống cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển bền vững của Công ty, những năm qua, Công đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn chủ động quan tâm, chăm lo, đảm bảo và nâng cao đời sống cho từng cán bộ, viên chức, người lao động.

Là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đặc thù về phát hành xổ số kiến thiết, in ấn và các dịch vụ liên quan đến in, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không chỉ là đơn vị tiêu biểu có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh mà còn là một trong những lá cờ đầu của các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn.

Bà Phạm Thị Kim Thương, Chủ tịch Công Đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Những năm qua, Công đoàn Công ty luôn phối hợp tốt với chuyên môn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đảm bảo chế độ, quyền lợi, tạo công ăn việc làm, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho cán bộ, viên chức, người lao động của toàn công ty. Công đoàn Công ty cũng chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị người lao động; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về chế độ tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… của người lao động. Ngoài ra, Công ty còn mua “Bảo hiểm Bảo an gia đình Việt”, bảo hiểm “An hưởng điền viên” và trang bị đồng phục cho người lao động. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BCH Công đoàn đã đề nghị Công ty hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng được hưởng nguyên lương và không trừ ngày nghỉ phép trong thời gian làm việc tại nhà và thời gian nghỉ để theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngoài ra Công ty còn chi hỗ trợ 3.000.000đ/người.

Đặc biệt, khi có những vấn đề nảy sinh, Công đoàn phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; quan tâm, động viên, thăm hỏi kịp thời đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của Công ty được đảm bảo. Công ty không nợ lương; tổ chức khám sức khỏe cho người lao động; nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đầy đủ theo quy định… Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội từ thiện được Công đoàn công ty chú trọng thực hiện, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh.

Hội nghị người lao động năm 2022

Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức phát động các phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua; đăng ký các chỉ tiêu thi đua trên nguyên tắc tự nguyện. Thông qua các phong trào thi đua, cán bộ, CNVCLĐ của Công ty đã phát huy được năng lực của mình, luôn đoàn kết, thống nhất. Nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu được phát hiện và kịp thời động viên, khen thưởng… Có thể khẳng định, trong thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoạt động rất hiệu quả đúng tôn chỉ, mục đích cũng như đúng theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào sự phát triển, lớn mạnh của Công ty.

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu