Công bố thông tin

Báo cáo Tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán)
06/03/2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 - 12 - 2016.

Chi tiết
Báo cáo Tài chính năm 2015
27/06/2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 - 12 - 2015.

Chi tiết
Quy chế công bố thông tin
27/06/2016

Ban hành kèm theo Quyết định số: 230A/QĐ-XSKT ngày 31 tháng 03 năm 2016 của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT.

Chi tiết