Giải đặc biệt Kỳ vé 5C mở thưởng ngày 21/05/2024

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA

(Từ ngày 20/05/2024 đến ngày 24/05/2024)


* Kỳ vé 5C mở thưởng ngày thứ Ba (21/05/2024) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng tỉnh Tây Ninh đã trúng Giải đặc biệt.

* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:

- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 5C mở thưởng ngày 21/05/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng tỉnh Tây Ninh).

- Công ty đã trả thưởng 01 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 5B mở thưởng ngày 14/05/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 2.000.000.000đ (Khách hàng TP. Hồ Chí Minh).

* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 24/05/2024 là: 516.001.200.000đ (Năm trăm mười sáu tỷ, một triệu hai trăm ngàn đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 17/05/2024 là: 1.207.560.700.000đ (Một ngàn hai trăm lẻ bảy tỷ, năm trăm sáu mươi triệu, bảy trăm ngàn đồng).


CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH TÂY NINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 5C MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (21/05/2024)

KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU