Giải đặc biệt Kỳ vé 5A mở thưởng ngày 07/05/2024

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA

(Từ ngày 06/05/2024 đến ngày 10/05/2024)


* Kỳ vé 5A mở thưởng ngày thứ Ba (07/05/2024) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng tỉnh Bình Phước đã trúng Giải đặc biệt.

 

* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:

- Công ty đã trả thưởng 06 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 5A mở thưởng ngày 07/05/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 12.000.000.000đ (Khách hàng tỉnh Bình Phước).

* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 10/05/2024 là: 456.001.200.000đ (Bốn trăm năm mươi sáu tỷ, một triệu hai trăm ngàn đồng).     

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 03/05/2024 là: 1.094.212.200.000đ (Một ngàn không trăm chín mươi bốn tỷ, hai trăm mười hai triệu, hai trăm ngàn đồng).


CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 5A MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (07/05/2024)

KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU