Giải đặc biệt Kỳ vé 4E mở thưởng ngày 30/04/2024

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA

(Từ ngày 29/04/2024 đến ngày 03/05/2024)


* Kỳ vé 4E mở thưởng ngày thứ Ba (30/04/2024) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt.

* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:

- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 4E mở thưởng ngày 30/04/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng TP. Hồ Chí Minh).

* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 03/05/2024 là: 444.001.200.000đ (Bốn trăm bốn mươi bốn tỷ, một triệu hai trăm ngàn đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 26/04/2024 là: 1.033.901.100.000đ (Một ngàn không trăm ba mươi ba tỷ, chín trăm lẻ một triệu, một trăm ngàn đồng).


CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 4E MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (30/04/2024)

KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU