Giải đặc biệt Kỳ vé 4C mở thưởng ngày 16/04/2024

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA

(Từ ngày 15/04/2024 đến ngày 19/04/2024)


* Kỳ vé 4C mở thưởng ngày thứ Ba (16/04/2024) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt.

* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:

- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 4C mở thưởng ngày 16/04/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng TP. Hồ Chí Minh).

- Công ty đã trả thưởng 02 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 4B mở thưởng ngày 09/04/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 4.000.000.000đ (Khách hàng tỉnh Tây Ninh).

* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 19/04/2024 là: 398.001.200.000đ (Ba trăm chín mươi tám tỷ, một triệu hai trăm ngàn đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 12/04/2024 là: 916.996.500.000đ (Chín trăm mười sáu tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, năm trăm ngàn đồng).


CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 4C MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (16/04/2024)

KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU