Giải đặc biệt Kỳ vé 4B mở thưởng ngày 09/04/2024

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA

(Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 12/04/2024)


* Kỳ vé 4B mở thưởng ngày thứ Ba (09/04/2024) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng tỉnh Tây Ninh đã trúng Giải đặc biệt.

* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:

- Công ty đã trả thưởng 10 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 4B mở thưởng ngày 09/04/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 20.000.000.000đ (Khách hàng tỉnh Tây Ninh).

- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 4A mở thưởng ngày 02/04/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng TP. Hồ Chí Minh).

* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 12/04/2024 là: 370.001.200.000đ (Ba trăm bảy mươi tỷ, một triệu hai trăm ngàn đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 05/04/2024 là: 832.587.900.000đ (Tám trăm ba mươi hai tỷ, năm trăm tám mươi bảy triệu, chín trăm ngàn đồng).


CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH TÂY NINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 4B MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (09/04/2024)

KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU