Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết BR-VT: Trao nhà Đại đoàn kết tại huyện Xuyên Mộc, Châu Đức