Lịch sử hình thành & phát triển

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập ngày 16/01/1983 theo Quyết định số 28/QĐ-UB của UBND đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Ngày đầu thành lập với tên gọi là Ban quản lý Xổ số kiến thiết trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá đặc khu.

Ngày 17/04/1983, kỳ vé đầu tiên của vé số Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo chính thức phát hành. Hằng năm Công ty lấy ngày 17/04 ngày phát hành kỳ vé đầu tiên làm ngày kỷ niệm sự ra đời của Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ những năm đầu thành lập với 07 CBCNV được trưng dụng từ các phòng ban nghiệp vụ của Sở Tài chính Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo chuyển qua. Đến hôm nay Công ty đã có một đội ngũ CBCNV gồm 91 người. Vé số lúc đầu chỉ phát hành số lượng nhỏ tiêu thụ trong tỉnh, ngày nay vé xổ số kiến thiết của Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hành rộng rãi trên thị trường các tỉnh trong khu vực miền Nam.

Với sự đoàn kết thống nhất và phấn đấu không ngừng của tập thể CBCNV Công ty, cùng với sự lãnh đạo và điều hành sáng suốt của Giám đốc Công ty, hoạt động kinh doanh của Công ty đã phát triển và lớn mạnh không ngừng trên mọi mặt, đóng góp một phần đáng kể cho ngân sách địa phương, góp phần đẩy mạnh sự hình thành và phát triển vé số kiến thiết trong khu vực miền Nam.

Ngày 22/12/2008 theo Quyết định số 4794/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Xổ số kiến thiết được chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH MTV hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với tên gọi là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và KDTH tỉnh.

Ngày 09/7/2014 theo Quyết định số 1405/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Kinh doanh tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thay đổi tên gọi thành Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Lịch sử hình thành & phát triển

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập ngày 16/01/1983 theo Quyết định số 28/QĐ-UB của UBND đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Ngày đầu thành lập với tên gọi là Ban quản lý Xổ số kiến thiết trực thuộc Sở Tài... Xem chi tiết

  • Hội nghị Tổng kết 2017
  • Hội nghị NLĐ 2018
  • Hội nghị NLĐ 2018
  • Họp mặt 8-3-2018
Thong tin trung thuong
  • Truy cập: 2230916
  • Đang Online: 88