• Trụ sở
 • Hoạt động
 • Hoạt động
Kết quả xếp loại Doanh nghiệp và xếp loại người quản lý Doanh nghiệp Nhà...

23/06/2017

Kèm theo biểu Tổng hợp kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại Doanh nghiệp; và kết...

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

05/06/2017

Kèm theo văn bản số 4817/UBND-VP ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa...

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm...

31/05/2017

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm...

31/05/2017

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã...

31/05/2017

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

20/03/2017

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Biểu mẫu Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016

20/03/2017

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.      ...

Báo cáo Tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán)

06/03/2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 - 12 - 2016.

Biểu mẫu Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015

31/12/2016

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Biểu mẫu Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách...

31/12/2016

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Chiến lược phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (giai đoạn...

21/12/2016

Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh...

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
 • 05 Thống Nhất, Phường 1, TP. Vũng Tàu
 • 0254.3852172 - 0254.3852631
 • 0254.3856386

Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh

 • 226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
 • 028.39911022
 • 028.38440374

Văn phòng đại diện Cần thơ

 • 134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • 0292.3733359
 • 0292.3733356

Văn phòng đại diện Bình thuận

 • Lô B2-L6 KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • 0252.3750668
 • 0252.3750669
Lượt truy cập: 2891677 - Online: 544
Liên kết: