Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 07:51 ngày 05/06/2017

Kèm theo văn bản số 4817/UBND-VP ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016 08:20 ngày 31/05/2017

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, 2015, 2016
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, 2015, 2016 08:17 ngày 31/05/2017

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016 08:13 ngày 31/05/2017

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp 04:25 ngày 20/03/2017

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Biểu mẫu Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016
Biểu mẫu Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016 04:19 ngày 20/03/2017

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.                             

Chi tiết Xem chi tiết ...
Báo cáo Tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo Tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán) 08:13 ngày 06/03/2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 - 12 - 2016.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Biểu mẫu Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015
Biểu mẫu Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015 03:31 ngày 31/12/2016

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Biểu mẫu Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015
Biểu mẫu Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015 03:26 ngày 31/12/2016

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Chiến lược phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (giai đoạn 2016 - 2020) của Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh BR-VT
Chiến lược phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (giai đoạn 2016 - 2020) của Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh BR-VT 02:14 ngày 21/12/2016

Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (giai đoạn 2016 - 2020) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Lịch sử hình thành & phát triển

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập ngày 16/01/1983 theo Quyết định số 28/QĐ-UB của UBND đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Ngày đầu thành lập với tên gọi là Ban quản lý Xổ số kiến thiết trực thuộc Sở Tài... Xem chi tiết

 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Lễ khai mạc
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
Thong tin trung thuong
 • Truy cập: 2148383
 • Đang Online: 41