Chiến lược phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (giai đoạn 2016 - 2020) của Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh BR-VT
Chiến lược phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (giai đoạn 2016 - 2020) của Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh BR-VT 02:14 ngày 21/12/2016

Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (giai đoạn 2016 - 2020) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Quy chế công bố thông tin
Quy chế công bố thông tin 02:06 ngày 27/06/2016

Ban hành kèm theo Quyết định số: 230A/QĐ-XSKT ngày 31 tháng 03 năm 2016 của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 (Phụ lục IV)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 (Phụ lục IV) 02:07 ngày 27/06/2016

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết xây dựng dựa trên những kết quả đạt được năm 2015, từ những nhận định cơ hội, thách thức của công ty trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, đề ra định...

Chi tiết Xem chi tiết ...
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp (Phụ lục X)
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp (Phụ lục X) 02:12 ngày 27/06/2016

Tiền lương, thưởng của người lao động căn cứ vào chức danh, nhiệm vụ, kết quả công việc được giao thông qua Quy chế trả lương và phụ cấp cho CBCNV được ban hành theo Quyết định số 604/QĐ-XSKT ngày 31/12/2015 do Công ty xây dựng theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày...

Chi tiết Xem chi tiết ...
Báo cáo Tài chính năm 2015 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo Tài chính năm 2015 (Đã được kiểm toán) 02:15 ngày 27/06/2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 - 12 - 2015.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm gần nhất (Phụ lục V)
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm gần nhất (Phụ lục V) 02:16 ngày 27/06/2016

Năm 2013: - Tổng doanh số phát hành 3.200 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. - Tổng doanh thu có thuế 2.644 tỷ đồng.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015 (Phụ lục VIII)
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015 (Phụ lục VIII) 02:16 ngày 27/06/2016

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Quyết định công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và viên chức quản lý năm 2015
Quyết định công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và viên chức quản lý năm 2015 10:12 ngày 29/06/2016

Quyết định công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và viên chức quản lý năm 2015 đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Lịch sử hình thành & phát triển

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập ngày 16/01/1983 theo Quyết định số 28/QĐ-UB của UBND đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Ngày đầu thành lập với tên gọi là Ban quản lý Xổ số kiến thiết trực thuộc Sở Tài... Xem chi tiết

 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Lễ khai mạc
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
Thong tin trung thuong
 • Truy cập: 1654794
 • Đang Online: 35