Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 08:55 ngày 11/06/2018

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017 08:53 ngày 11/06/2018

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016, 2017
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016, 2017 08:51 ngày 11/06/2018

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 04:46 ngày 07/06/2018

Kèm theo văn bản số 5363/UBND-VP ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017
Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017 02:15 ngày 05/04/2018

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 02:12 ngày 05/04/2018

Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Báo cáo Tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán)
Báo cáo Tài chính năm 2017 (Đã được kiểm toán) 10:38 ngày 02/04/2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 - 12 - 2017.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Kết quả xếp loại Doanh nghiệp và xếp loại người quản lý Doanh nghiệp Nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Kết quả xếp loại Doanh nghiệp và xếp loại người quản lý Doanh nghiệp Nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09:09 ngày 23/06/2017

Kèm theo biểu Tổng hợp kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại Doanh nghiệp; và kết quả hoạt động của người quản lý Doanh nghiệp, người đại diện vốn nhà nước năm 2016.

Chi tiết Xem chi tiết ...
Lịch sử hình thành & phát triển

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập ngày 16/01/1983 theo Quyết định số 28/QĐ-UB của UBND đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Ngày đầu thành lập với tên gọi là Ban quản lý Xổ số kiến thiết trực thuộc Sở Tài... Xem chi tiết

  • Hội nghị Tổng kết 2017
  • Hội nghị NLĐ 2018
  • Hội nghị NLĐ 2018
  • Họp mặt 8-3-2018
Thong tin trung thuong
  • Truy cập: 2290833
  • Đang Online: 19