• Trụ sở
 • Hoạt động
 • Hoạt động
 • Hoạt động
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư...

31/03/2020

Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng thực hiện năm...

31/03/2020

Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019

26/03/2020

Báo cáo số 255/BC-XSKT ngày 26 tháng 3 năm 2019

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2019

26/03/2020

Công văn số 254/XSKT-KTTV ngày 26 tháng 3 năm 2020

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

26/03/2020

Kế hoạch số 124/KH-XSKT ngày 10 tháng 02 năm 2020.

Báo cáo Tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán)

05/03/2020

Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm tài chính...

Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

09/10/2019

Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ

09/10/2019

Quyết định về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Kim Thương giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty

Quyết định về việc nghỉ hưu của bà Đinh Thị Trương

09/10/2019

Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội của bà Đinh Thị Trương

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

02/10/2019

1- Bảng cân đối kế toán. 2- Báo cáo hoạt động kinh doanh. 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 4- Thuyết minh...

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

02/10/2019

1- Bảng cân đối kế toán. 2- Báo cáo hoạt động kinh doanh. 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 4- Thuyết minh...

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

02/10/2019

1- Bảng cân đối kế toán. 2- Báo cáo hoạt động kinh doanh. 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 4- Thuyết minh...

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
 • 05 Thống Nhất, Phường 1, TP. Vũng Tàu
 • 0254.3852172 - 0254.3852631
 • 0254.3856386

Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh

 • 226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
 • 028.39911022
 • 028.38440374

Văn phòng đại diện Cần thơ

 • 134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • 0292.3733359
 • 0292.3733356

Văn phòng đại diện Bình thuận

 • Lô B2-L6 KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • 0252.3750668
 • 0252.3750669
Lượt truy cập: 5500296 - Online: 186
Liên kết: