• Hoạt động
 • Trụ sở
 • Hoạt động
 • Hoạt động
Báo cáo tài chính giữa niên độ (06 tháng đầu năm 2020)

06/08/2020

1- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ. 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ. 3-...

Quyết định về việc công bố kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp...

04/07/2020

Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố đánh giá...

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã...

15/06/2020

Báo cáo số 508/BC-XSKT ngày 12/06/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sx kinh doanh hàng năm...

15/06/2020

Báo cáo số 507/BC-XSKT ngày 12/06/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT.

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm...

15/06/2020

Báo cáo số 506/BC-XSKT ngày 12/06/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT.

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư...

31/03/2020

Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng thực hiện năm...

31/03/2020

Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019

26/03/2020

Báo cáo số 255/BC-XSKT ngày 26 tháng 3 năm 2019

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2019

26/03/2020

Công văn số 254/XSKT-KTTV ngày 26 tháng 3 năm 2020

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

26/03/2020

Kế hoạch số 124/KH-XSKT ngày 10 tháng 02 năm 2020.

Báo cáo Tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán)

05/03/2020

Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm tài chính...

Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

09/10/2019

Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
 • 05 Thống Nhất, Phường 1, TP. Vũng Tàu
 • 0254.3852172 - 0254.3852631
 • 0254.3856386

Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh

 • 226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
 • 028.39911022
 • 028.38440374

Văn phòng đại diện Cần thơ

 • 134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • 0292.3733359
 • 0292.3733356

Văn phòng đại diện Bình thuận

 • Lô B2-L6 KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • 0252.3750668
 • 0252.3750669
Lượt truy cập: 5957598 - Online: 321
Liên kết: