• Trụ sở
 • Hoạt động
 • Hoạt động
Điều lệ Công ty

30/08/2019

Điều lệ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Báo cáo thực trạng quản lý và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm...

21/06/2019

Báo cáo thực trạng quản lý và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã...

21/06/2019

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sx kinh doanh hàng năm...

21/06/2019

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SX KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 3 NĂM 2016,2017,2018

Báo cáo Tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán)

22/05/2019

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 - 12 - 2018.

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019...

01/04/2019

Công văn số 2750/UBND-VP ngày 28 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu v/v "Phê...

Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018

15/03/2019

Công văn số 227/XSKT-KT ngày 15 tháng 3 năm 2019

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018

15/03/2019

Báo cáo số 226/BC-XSKT ngày 15 tháng 3 năm 2019

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

15/03/2019

Kế hoạch số 168/KH-XSKT ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Quyết định về việc công bố kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp...

01/08/2018

Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
 • 05 Thống Nhất, Phường 1, TP. Vũng Tàu
 • 0254.3852172 - 0254.3852631
 • 0254.3856386

Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh

 • 226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
 • 028.39911022
 • 028.38440374

Văn phòng đại diện Cần thơ

 • 134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • 0292.3733359
 • 0292.3733356

Văn phòng đại diện Bình thuận

 • Lô B2-L6 KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • 0252.3750668
 • 0252.3750669
Lượt truy cập: 3689051 - Online: 336
Liên kết: