• Hoạt động
 • Hoạt động
 • Trụ sở
 • Hoạt động
Báo cáo tài chính giữa niên độ (06 tháng đầu năm 2021)

30/07/2021

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 (đã được kiểm toán)

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6...

20/07/2021

Báo cáo số 778/BC-XSKT ngày 20/07/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT.

Báo cáo về việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh...

30/06/2021

Báo cáo số 694/BC-XSKT ngày 28/06/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm...

30/06/2021

Báo cáo số 696/BC-XSKT ngày 28/06/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT

Quyết định Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết...

06/05/2021

Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư...

04/05/2021

Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020

30/03/2021

Báo cáo số 320/BC-XSKT ngày 22/03/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT.

Báo cáo tài chính năm 2020

18/02/2021

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Báo cáo tài chính giữa niên độ (06 tháng đầu năm 2020)

06/08/2020

1- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ. 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ. 3-...

Quyết định về việc công bố kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp...

04/07/2020

Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố đánh giá...

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã...

15/06/2020

Báo cáo số 508/BC-XSKT ngày 12/06/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sx kinh doanh hàng năm...

15/06/2020

Báo cáo số 507/BC-XSKT ngày 12/06/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT.

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 05 Thống Nhất, Phường 1, TP. Vũng Tàu
 • 0254.3852172
 • 0254.3856386

Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh

 • 226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
 • 028.39911022
 • 028.38440374

Văn phòng đại diện Cần thơ

 • 134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • 0292.3733359
 • 0292.3733356

Văn phòng đại diện Bình thuận

 • Lô B2-L6 KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • 0252.3750668
 • 0252.3750669
Lượt truy cập: 6642507 - Online: 4
Liên kết: