Kết quả ngày 12/06/2018
Kết quả ngày 12/06/2018

Tin tức

Giải đặc biệt Kỳ vé 6A mở thưởng ngày 05/06/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 6A mở thưởng ngày 05/06/2018

Loại vé 6A mở thưởng ngày thứ Ba (05/06/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 5E mở thưởng ngày 29/05/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 5E mở thưởng ngày 29/05/2018

Loại vé 5E mở thưởng ngày thứ Ba (29/05/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 5D mở thưởng ngày 22/05/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 5D mở thưởng ngày 22/05/2018

Loại vé 5D mở thưởng ngày thứ Ba (22/05/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 5C mở thưởng ngày 15/05/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 5C mở thưởng ngày 15/05/2018

Loại vé 5C mở thưởng ngày thứ Ba (15/05/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 5B mở thưởng ngày 08/05/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 5B mở thưởng ngày 08/05/2018

Loại vé 5B mở thưởng ngày thứ Ba (08/05/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 5A mở thưởng ngày 01/05/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 5A mở thưởng ngày 01/05/2018

Loại vé 5A mở thưởng ngày thứ Ba (01/05/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 4D mở thưởng ngày 24/04/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 4D mở thưởng ngày 24/04/2018

Loại vé 4D mở thưởng ngày thứ Ba (24/04/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 14.000.000.000đ (Mười bốn tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 4C mở thưởng ngày 17/04/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 4C mở thưởng ngày 17/04/2018

Loại vé 4C mở thưởng ngày thứ Ba (17/04/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh & tỉnh Vĩnh Long đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 4B mở thưởng ngày 10/04/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 4B mở thưởng ngày 10/04/2018

Loại vé 4B mở thưởng ngày thứ Ba (10/04/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 10.000.000.000đ (Mười tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 4A mở thưởng ngày 03/04/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 4A mở thưởng ngày 03/04/2018

Loại vé 4A mở thưởng ngày thứ Ba (03/04/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 3D mở thưởng ngày 27/03/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 3D mở thưởng ngày 27/03/2018

Loại vé 3D mở thưởng ngày thứ Ba (27/03/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 3C mở thưởng ngày 20/03/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 3C mở thưởng ngày 20/03/2018

Loại vé 3C mở thưởng ngày thứ Ba (20/03/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 3B mở thưởng ngày 13/03/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 3B mở thưởng ngày 13/03/2018

Loại vé 3B mở thưởng ngày thứ Ba (13/03/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Bình Thuận đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 10.000.000.000đ (Mười tỷ đồng). Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 3A mở thưởng ngày 06/03/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 3A mở thưởng ngày 06/03/2018

Loại vé 3A mở thưởng ngày thứ Ba (06/03/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 20.000.000.000đ (Hai mươi tỷ đồng). Xem chi tiết

Thông tin trúng thưởng Kỳ vé 2D mở thưởng ngày 27/02/2018
Thông tin trúng thưởng Kỳ vé 2D mở thưởng ngày 27/02/2018

Loại vé 2D mở thưởng ngày thứ Ba (27/02/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải phụ đặc biệt. Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 2C mở thưởng ngày 20/02/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 2C mở thưởng ngày 20/02/2018

Loại vé 2C mở thưởng ngày thứ Ba (20/02/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Bình Dương đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng). Loại vé 2B mở thưởng ngày thứ Ba (13/02/2018) của Công ty TNHH... Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 2A mở thưởng ngày 06/02/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 2A mở thưởng ngày 06/02/2018

Loại vé 2A mở thưởng ngày thứ Ba (06/02/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trúng Giải đặc biệt và giải phụ đặc biệt với tổng giá trị là 22.050.000.000đ (Hai mươi hai tỷ không... Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 1E mở thưởng ngày 30/01/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 1E mở thưởng ngày 30/01/2018

Loại vé 1E mở thưởng ngày thứ Ba (30/01/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 2.000.000.000đ (Hai tỷ đồng). Xem chi tiết

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết BR-VT: Trao tặng Mái ấm công đoàn
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết BR-VT: Trao tặng Mái ấm công đoàn

Chiều 29-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Vũng Tàu phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho anh Nguyễn Thành Nam, đoàn viên Công đoàn cơ sở UBND xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) có hoàn cảnh... Xem chi tiết

Giải đặc biệt Kỳ vé 1D mở thưởng ngày 23/01/2018
Giải đặc biệt Kỳ vé 1D mở thưởng ngày 23/01/2018

Loại vé 1D mở thưởng ngày thứ Ba (23/01/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng). Xem chi tiết

Lịch sử hình thành & phát triển

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập ngày 16/01/1983 theo Quyết định số 28/QĐ-UB của UBND đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Ngày đầu thành lập với tên gọi là Ban quản lý Xổ số kiến thiết trực thuộc Sở Tài... Xem chi tiết

 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Lễ khai mạc
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
 • Hoạt động công ty
Thong tin trung thuong
 • Truy cập: 1888230
 • Đang Online: 30